Skip to content

Huurvoorwaarden

Algemene huur(koop)voorwaarden meetapparatuur
 • In het kader van het Ziggo project zal uw bedrijfsnaam doorgegeven worden aan 3de partijen. Zo moet u niet zelf bewijzen dat u in het bezit bent van een ONX-220 en kan u ook genieten van deze speciale prijzen.
 • De huurtijd wordt vastgelegd in de bestelling/huurovereenkomst.
 • Per toestel kan er een waarborg gevraagd worden. Deze waarborg moet betaald worden bij aanvang van de huur(koop)overeenkomst. Het bedrag van de waarborg wordt vastgelegd in de huurovereenkomst en is afhankelijk van het toestel. De huur(koop)overeenkomst kan pas van kracht worden na betaling van de waarborg en de andere eventuele kosten die bepaald zijn in de huur(koop)overeenkomst.
 • De betalingstermijnen van de huur(koop)prijzen wordt medegedeeld in de huur(koop)overeenkomst die getekend wordt door beide partijen.
 • Ingeval van huur : De huurtijd gaat in de (werk)dag na verzending door ons, en eindigt de (werk)dag vóór ontvangst van de goederen bij ons. Wij zorgen voor (snel)transport naar u toe.
 • Ingeval van huur : De terugzending gebeurt met dezelfde verpakking en op dezelfde wijze verpakt als bij aankomst en is ten laste van de huurder.
 • De huurder draagt zorg voor de gehuurde toestellen. Voor elke schade, door ondoordachtzaam gebruik of het niet volgen van de voorschriften of door het laten bedienen door ongeschoolde techniekers, is de huurder verantwoordelijk en draagt de huurder de mogelijke kosten. De toestellen mogen niet verder verhuurd worden. De huurder doet geen veranderingen aan het toestel en zal indien er een defect optreedt niet proberen het toestel te openen en/of te repareren.
 • Ingeval huur : Indien er gedurende de huurperiode een defect optreedt dat niet toe te schrijven is aan een fout van de huurder, heeft de huurder recht op een vervanging. Er kan op geen enkel moment aanspraak gemaakt worden op betaling of terugbetaling voor bijkomend geleden schade.
 • Ingeval huurkoop : Indien er gedurende de huurkoopperiode een defect optreedt wordt het toestel opgestuurd of opgehaald ter herstelling. De standaard doorlooptijden zijn van toepassing. Er wordt eventueel een leentoestel voorzien indien de hersteltijden oplopen. Er kan op geen enkel moment aanspraak gemaakt worden op betaling of terugbetaling voor bijkomend geleden schade.
 • Alle firma kentekens, serienummers, labels en andere merktekens moeten onveranderd blijven. Verpakkingen, bedieningshandleidingen en toebehoren maken deel uit van de gehuurde goederen en zijn eigendom van de verhuurder tot aan de eventuele eigendomsoverdracht bij huurkoop. Het geheel (toestel/toebehoren/handleidingen/etc.) moet in goede staat worden teruggegeven na de huurperiode.
 • De overeengekomen huurtijd kan enkel verlengd worden na schriftelijke goedkeuring van de verhuurder.
 • De huurder/koper moet zelf instaan voor een eventuele risicoverzekering voor de toestellen.
Verder volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden